นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ ศีล สมาธิ และปัญญา

  • 0 Replies
  • 59 Views
ศีล 5 สำหรับคุณหนู
- คุณหนูจะเป็นเด็กดีได้อย่างไร
- ข้อปฏิบัติเบื้องต้นของการเป็นเด็กดี

สมาธิสำหรับคุณหนู
- สมาธิมีประโยชน์อย่างไร
- องค์ประกอบของสมาธิมีอะไรบ้าง
- หากหนูอยากมีสมาธิเพื่อชีวิตที่ดีขื้นหนูต้องทำอย่างไร
- แบบฝึกแผ่จิตใจให้ไพศาล
- แบบฝึกสำรวมกิริยาด้วยการถือแก้วเปี่ยมน้ำ