หลักสูตร นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ (RE162)

  • 31 Replies
  • 901 Views
สพฐ. พร้อมรับนักเรียนปี” 64 นัดเขตพื้นที่คุมโรงเรียนโปร่งใสยุติธรรมโรงเรียนในสังกัดสพฐ. พร้อมเปิดรับนักเรียนปีการศึกษา 2564“ อัมพร” กำชับกศน. ดูแลโรงเรียนดำเนินการ - โปร่งใส ยุติธรรม - เน้นเนื้อหาการสอบโดยคำนึงถึงการเรียนออนไลน์ของเด็กในสถานการณ์ COVID-19 อำพรปินะเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. ) ได้ออกนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 ตลอดจนคู่มือการรับนักเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศได้ติดตามการจัดทำ สถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับมัธยมศึกษารวมทั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพบว่าในการเตรียมการรับนักเรียนไม่มีการ ปัญหา ซึ่งในส่วนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะมีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4) ในวันที่ 6 มีนาคม ณ สนามสอบเมือง joker-gaming ทองธานี เพียงสนามเดียวจะมีผู้เข้ารับการทดสอบมากกว่า 20,000 คน จะมีการแบ่งห้องสอบตามจังหวัดของผู้เข้าสอบตามสถานการณ์ความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นจากจังหวัดสีแดง กลุ่มสีแดงมาจากจังหวัดสีเหลืองการสอบกลุ่มสีเหลืองเป็นต้นซึ่งได้ขออนุญาตดำเนินการตรวจสอบกับศูนย์จัดการโรคโคโรนา 2019 แล้วเลขาธิการสพฐ. กล่าวต่อว่าสำหรับโรงเรียนกลุ่มอื่น ๆ โรงเรียนยังปฏิบัติตามปฏิทินการรับสมัครเช่นโรงเรียนที่มีห้องเรียนพิเศษ จะรับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาปีที่ 1 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1) ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคมเป็นต้นในส่วนของปฏิทินการรับสมัครนักเรียนได้เลื่อนวันจับฉลากวันประกาศและวันรายงานตัว ของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมซึ่งตรงกับการเลือกตั้งสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันที่ 4 เมษายนและวันตั้งครรภ์แทนตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนถึง 6 เมษายน พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากนั้นยังคงเหมือนเดิม

ที่มา : joker-gaming
สนใจติดต่อ : jokergaming

แนะนำทัวร์วังเวียง

แนะนำทัวร์วังเวียง

แนะนำทัวร์วังเวียง

แนะนำทัวร์วังเวียง

แนะนำทัวร์วังเวียง

แนะนำทัวร์วังเวียง

แนะนำทัวร์วังเวียง

แนะนำทัวร์วังเวียง

แนะนำทัวร์วังเวียง

แนะนำทัวร์วังเวียง

แนะนำทัวร์วังเวียง

แนะนำทัวร์วังเวียง

แนะนำทัวร์วังเวียง

*

warge

  • *****
  • 12716
    • View Profile