Epson F6330 เครื่องพิมพ์งานวับลิเมชั่นที่เค้าว่ากันว่าเหมาะสมที่สุด

  • 67 Replies
  • 1453 Views
ได้รับการรับรองจาก oeko-tex ส่งออกได้สบาย

เป็นเครื่องพิมพ์ซับที่มีระบบซอฟแวร์ที่เยี่ยมยอดจัดวางงานง่ายที่สุด

ได้รับการรับรองจาก oeko-tex ส่งออกได้สบาย

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

เป็นเครื่องพิมพ์ซับที่มีระบบซอฟแวร์ที่เยี่ยมยอดจัดวางงานง่ายที่สุด

ได้รับการรับรองจาก oeko-tex ส่งออกได้สบาย

มีระบบ Takeup rell ที่สัมพันกับตัวคลายแกนกระดาษ

มีประกัน2ปี ทุกชิ้นส่วนไม่เว้นแม้แต่หัวพิมพ์

เป็นเครื่องพิมพ์ซับที่มีระบบซอฟแวร์ที่เยี่ยมยอดจัดวางงานง่ายที่สุด

แบรนด์แรก ที่มีขนาด 44 นิ้ว แล้วยังมีเมนูภาษาไทย

มีระบบ Takeup rell ที่สัมพันกับตัวคลายแกนกระดาษ

มีระบบ Takeup rell ที่สัมพันกับตัวคลายแกนกระดาษ

ได้มาตรฐานจากประเทศยี่ปุ่น ดันๆ

เป็นเครื่องพิมพ์ซับที่มีระบบซอฟแวร์ที่เยี่ยมยอดจัดวางงานง่ายที่สุด