ย้อนเรื่อง "นวราตรี" เทศกาลฉลองฮินดู ที่เผลอไป

  • 2 Replies
  • 65 Views
"นวราตรี" มาจากคำว่า "นว" แปลว่า เก้า (9) กับ คำว่า  United Gaming  "ราตรี" แปลว่า กลางคืน ดังนั้น นวราตรีก็แปลว่า "เก้าคืน" ซึ่งหมายถึง  ยูไนเต็ด เกมมิ่ง  การจัดงานบูชาพระพระแม่อุมาทั้งเก้าปาง ในเวลาเก้าคืนติดต่อกัน มีการจัดเป็นพิธีกรรมที่มโหฬารมากทุกปีตามปฏิทินฮินดู  กีฬาออนไลน์   นวราตรีปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม ถึงวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม  แทงบอล ชาวฮินดูซึ่งโดยมากเป็นชาวอินเดียโดยทั่วไปนับถือสามมหาเทพเป็นหลัก   ฟุตบอล   คือ พระพรหม พระวิษณุ (พระนารายณ์) และพระศิวะ (พระอิศวร) แต่เชื่อว่าคนธรรมดาจะเข้าถึงเพื่ออ้อนวอนขอพรจากพระมหาเทพทั้งสามนั้นมันแสนยาก จึงควรเข้าทางหลังบ้านคือทางชายาของมหาเทพทั้งสามนั่นเอง  ดาวน์โหลด 

*

warge

  • *****
  • 15541
    • View Profile

*

warge

  • *****
  • 15541
    • View Profile
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтtuchkasсайтсайт